Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

 • Rodzaj aktu prawnego: dekret
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1945 r. Nr 3 poz. 13 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 R., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. (art. 47)

Hasła:

 • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - (art. 6) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 - (art. 5 pkt 2) Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1971 r. Nr 27 poz. 250 - (art. 18) Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
 • Dz.U. 1969 r. Nr 13 poz. 95 - (art. VII) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
 • Dz.U. 1958 r. Nr 17 poz. 72 - Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
 • Dz.U. 1958 r. Nr 17 poz. 71 - (art. 16) Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
 • Dz.U. 1951 r. Nr 46 poz. 340 - Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.
 • Dz.U. 1951 r. Nr 5 poz. 39 - Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.
 • Dz.U. 1947 r. Nr 66 poz. 410 - Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.