Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 - (art. 99) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Dz.U. 1989 r. Nr 29 poz. 154 - (art. 60) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 1975 r. Nr 17 poz. 94 - (§ 2 pkt 19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
 • Dz.U. 1969 r. Nr 13 poz. 95 - (art. VII) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
 • Dz.U. 1958 r. Nr 17 poz. 72 - Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
 • Dz.U. 1950 r. Nr 10 poz. 111 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i Bełczynie.
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • M.P. 1991 r. Nr 39 poz. 279 -  Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 61 poz. 354 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień