Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Data aktu prawnego: 1967-11-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1967-11-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1950 r. Nr 38 poz. 348 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. (art. 207)
  • Dz.U. 1955 r. Nr 40 poz. 247 Dekret z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej. (art. 209 )
  • Dz.U. 1958 r. Nr 23 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. (art. 208)
  • Dz.U. 1958 r. Nr 36 poz. 165 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy. (art. 210)
  • Dz.U. 1961 r. Nr 33 poz. 164 Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności. (art. 212)
  Liczba aktów wykonawczych: 260
 • Dz.U. 2022 r. poz. 822 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 596 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 308 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 19 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 17 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2493 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2456 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2397 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2022 r. na rzecz obrony Państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2346 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2259 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2251 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1695 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1610 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1477 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
 • Dz.U. 2021 r. poz. 927 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 563 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń
 • Dz.U. 2021 r. poz. 47 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2461 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2267 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2178 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień