Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

 • Data aktu prawnego: 1982-09-16
 • Data wejścia w życie aktu: 1983-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1963 r. Nr 19 poz. 106 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie. (art. 49 ust. 2)
  • Dz.U. 1964 r. Nr 6 poz. 40 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych. (art. 49 ust. 1)
  • Dz.U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 49 ust. 4)
  • Dz.U. 1975 r. Nr 34 poz. 183 Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym. (art. 49 ust. 5)
  • Dz.U. 1980 r. Nr 10 poz. 30 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (art. 49 ust. 3)
  • Dz.U. 1981 r. Nr 20 poz. 101 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. (art. 49 ust. 6)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 3 poz. 19 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  Liczba aktów wykonawczych: 37
 • Dz.U. 2023 r. poz. 467 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • M.P. 2023 r. poz. 328 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 238 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • M.P. 2023 r. poz. 232 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1924 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1846 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1254 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec mianowanych urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1237 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1234 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1224 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1223 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • M.P. 2018 r. poz. 1263 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2018 r. poz. 1262 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1283 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1218 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • M.P. 2016 r. poz. 184 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • M.P. 2016 r. poz. 155 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
 • M.P. 2015 r. poz. 1300 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1226 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
 • Dz.U. 2010 r. Nr 27 poz. 134 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Brak niezrealizowanych upoważnień