Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 • Data aktu prawnego: 1985-03-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 89
 • Dz.U. 2024 r. poz. 840 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1951 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1950 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2023 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • M.P. 2023 r. poz. 1459 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1162 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Dz.U. 2023 r. poz. 809 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
 • M.P. 2023 r. poz. 560 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wykazu aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520
 • Dz.U. 2023 r. poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 220 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2656 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2539 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1918 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1917 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • M.P. 2022 r. poz. 1167 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2023
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1715 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1714 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1512 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1463 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1239 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej
 • M.P. 2021 r. poz. 1133 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2022
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 16zi

  Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520.

   

   

   

  [Szczegóły]