Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 271
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2413 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2187 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1898 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1830 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1819 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1811 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1729 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2022 r. poz. 1195 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Niemcy/Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia–Polska 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1125 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1118 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”
 • M.P. 2022 r. poz. 1115 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską programu współpracy ESPON 2030
 • M.P. 2022 r. poz. 1110 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
 • M.P. 2022 r. poz. 1105 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1102 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”
 • M.P. 2022 r. poz. 1099 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”
 • M.P. 2022 r. poz. 1079 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1078 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska–Niemcy/Saksonia 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1013 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2022 r. poz. 997 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Europa 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 994 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Interact 2021–2027
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 14ll ust.8 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia.

   

  [Szczegóły]
 • art. 14ll ust.8 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

   

   

  [Szczegóły]