Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 324
 • Dz.U. 2024 r. poz. 571 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2024 r. poz. 526 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 308 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2024 r. poz. 261 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) NEXT Polska–Ukraina
 • M.P. 2024 r. poz. 245 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027
 • M.P. 2024 r. poz. 239 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) Litwa–Polska
 • M.P. 2024 r. poz. 238 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg Europa 2021–2027
 • M.P. 2024 r. poz. 232 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)
 • M.P. 2024 r. poz. 211 -  Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
 • M.P. 2024 r. poz. 176 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg V-A Polska–Niemcy/Saksonia
 • M.P. 2024 r. poz. 167 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg V-A Polska–Dania–Niemcy–Litwa–Szwecja (Południowy Bałtyk)
 • M.P. 2024 r. poz. 1 -  Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2761 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2515 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2189 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 1419 -  Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1389 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 1332 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 listopada 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 1280 -  Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą „Mieszkanie, praca, społeczność” na lata 2024–2030
 • M.P. 2023 r. poz. 1214 -  Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 14ll ust.8 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia.

   

  [Szczegóły]
 • art. 14ll ust.8 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

   

   

  [Szczegóły]