Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 333
 • M.P. 2018 r. poz. 825 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 sierpnia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”
 • M.P. 2018 r. poz. 917 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2021
 • M.P. 2019 r. poz. 21 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 41 -  Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
 • M.P. 2019 r. poz. 206 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 • M.P. 2019 r. poz. 434 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 634 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 669 -  Komunikat Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
 • M.P. 2019 r. poz. 794 -  Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”
 • M.P. 2019 r. poz. 867 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
 • M.P. 2019 r. poz. 868 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
 • M.P. 2019 r. poz. 905 -  Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
 • M.P. 2019 r. poz. 1016 -  Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”
 • M.P. 2019 r. poz. 1027 -  Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
 • M.P. 2019 r. poz. 1054 -  Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”
 • M.P. 2019 r. poz. 1060 -  Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”
 • M.P. 2019 r. poz. 1150 -  Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
 • M.P. 2019 r. poz. 1153 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 62 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 292 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień