Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 333
 • M.P. 2020 r. poz. 339 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 353 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 kwietnia 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 468 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w prawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”
 • M.P. 2020 r. poz. 502 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk
 • M.P. 2020 r. poz. 503 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
 • M.P. 2020 r. poz. 657 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 669 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 723 -  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025”
 • M.P. 2020 r. poz. 725 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”
 • M.P. 2020 r. poz. 793 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 800 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 • M.P. 2020 r. poz. 809 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 810 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 880 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 886 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interact III 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 946 -  Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”
 • M.P. 2020 r. poz. 1052 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2020 r. poz. 1060 -  Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030”
 • M.P. 2020 r. poz. 1192 -  Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 11 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”
 • M.P. 2021 r. poz. 3 -  Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień