Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 333
 • M.P. 2021 r. poz. 963 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 967 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
 • M.P. 2015 r. poz. 989 -  Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”
 • M.P. 2013 r. poz. 994 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
 • M.P. 2022 r. poz. 994 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Interact 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 997 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Europa 2021–2027
 • Dz.U. 2010 r. Nr 150 poz. 1010 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • M.P. 2023 r. poz. 1010 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 1012 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 września 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg URBACT IV
 • M.P. 2022 r. poz. 1013 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2019 r. poz. 1016 -  Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1020 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1021 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego
 • M.P. 2023 r. poz. 1024 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
 • M.P. 2013 r. poz. 1026 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
 • M.P. 2019 r. poz. 1027 -  Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 1042 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2017 r. poz. 1045 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”
 • M.P. 2014 r. poz. 1049 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
 • M.P. 2023 r. poz. 1051 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień