Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 333
 • M.P. 2021 r. poz. 12 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 179 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 lutego 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 253 -  Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 lutego 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”
 • M.P. 2021 r. poz. 285 -  Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na lata 2021–2027
 • M.P. 2021 r. poz. 288 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 439 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
 • M.P. 2021 r. poz. 456 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 566 -  Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 czerwca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”
 • M.P. 2021 r. poz. 610 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
 • M.P. 2021 r. poz. 632 -  Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 lipca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”
 • M.P. 2021 r. poz. 771 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 sierpnia 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 840 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 843 -  Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021–2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”
 • M.P. 2021 r. poz. 878 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 963 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 1132 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 1138 -  Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”
 • M.P. 2022 r. poz. 316 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2022 r. poz. 371 -  Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa”
 • M.P. 2022 r. poz. 477 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 maja 2022 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień