Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 333
 • M.P. 2019 r. poz. 669 -  Komunikat Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
 • M.P. 2019 r. poz. 794 -  Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”
 • M.P. 2019 r. poz. 867 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
 • M.P. 2019 r. poz. 868 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
 • M.P. 2019 r. poz. 905 -  Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
 • M.P. 2019 r. poz. 1016 -  Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”
 • M.P. 2019 r. poz. 1027 -  Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
 • M.P. 2019 r. poz. 1054 -  Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”
 • M.P. 2019 r. poz. 1060 -  Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”
 • M.P. 2019 r. poz. 1150 -  Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
 • M.P. 2019 r. poz. 1153 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 12 -  Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 64 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 161 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 167 -  Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”
 • M.P. 2018 r. poz. 186 -  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016–2020”
 • M.P. 2018 r. poz. 202 -  Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013
 • M.P. 2018 r. poz. 203 -  Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013
 • M.P. 2018 r. poz. 206 -  Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013
 • M.P. 2018 r. poz. 210 -  Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
 • Brak niezrealizowanych upoważnień