Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

 • Data aktu prawnego: 1982-07-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1982-07-16
 • Data uchylenia: 2018-04-30

  (uchylona z dniem 30 kwietnia 2018 r., stosownie do U. (art. 191) - Dz. U. 2018 r. poz. 650)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 81) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - (art. 4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - (art. 44) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 770 - (art. 27) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 769 - (art. 65) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 141 poz. 692 - Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 121 poz. 591 - (art. 85 ust. 1 pkt 2) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 111 poz. 480 - (art. 38) Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 60 poz. 253 - (art. 30) Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
 • Dz.U. 1989 r. Nr 74 poz. 442 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 1989 r. Nr 40 poz. 217 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 43 poz. 281 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym i przedsiębiorstwom z udziałem zagranicznym.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 36 poz. 239 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży importowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, działające w zakresie drobnej wytwórczości.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 36 poz. 238 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości depozytów założycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej wytwórczości.
 • M.P. 1982 r. Nr 27 poz. 240 -  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień