Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 1994 r. Nr 90 poz. 419 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 68 poz. 294 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
 • Dz.U. 1993 r. Nr 40 poz. 182 - (art. 1) Ustawa z dnia 2 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
 • Dz.U. 1992 r. Nr 80 poz. 406 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości oraz ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach.
 • Dz.U. 1992 r. Nr 18 poz. 74 - (art. 1 pkt 7) Ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 83 poz. 373 - (art. 9) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 - (art. 41) Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 29 poz. 175 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 11 poz. 74 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 1990 r. Nr 40 poz. 230 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień