Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1933 r. Nr 39 poz. 311 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (art. 4 pkt 2)
  • Dz.U. 1946 r. Nr 39 poz. 233 Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. (art. 5 pkt 1)
  • Dz.U. 1946 r. Nr 49 poz. 279 Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. (art. 5 pkt 2)
  • Dz.U. 1947 r. Nr 66 poz. 410 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. (art. 5 pkt 3)
  • Dz.U. 1951 r. Nr 46 poz. 340 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych. (art. 5 pkt 5)
  • Dz.U. 1959 r. Nr 14 poz. 78 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. (art. 5 pkt 6 i art. 6 pkt 3)
  • Dz.U. 1963 r. Nr 28 poz. 169 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (art. 1 pkt 7 i art. 5 pkt 10)
  • Dz.U. 1964 r. Nr 9 poz. 59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (art. 3 pkt 5)
  • Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • Dz.U. 1964 r. Nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  • Dz.U. 1966 r. Nr 24 poz. 151 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Dz.U. 1971 r. Nr 27 poz. 250 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. (art. 3 pkt 15)
  • Dz.U. 1972 r. Nr 47 poz. 298 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Dz.U. 1974 r. Nr 24 poz. 142 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. (art. 22)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 3 poz. 19 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  • Dz.U. 1982 r. Nr 11 poz. 81 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. (art. 3 pkt 15)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 35 poz. 230 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Dz.U. 1984 r. Nr 52 poz. 268 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  • Dz.U. 1985 r. Nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  • Dz.U. 1985 r. Nr 21 poz. 91 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  • Dz.U. 1986 r. Nr 36 poz. 180 Ustawa z dnia 26 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Dz.U. 1987 r. Nr 21 poz. 123 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  • Dz.U. 1988 r. Nr 30 poz. 207 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 58 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. (art. 3 pkt 2, art. 5 pkt 7)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 6 poz. 36 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. (art. 41)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień