Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 1990 r. Nr 79 poz. 464

Data ogłoszenia: 1990-11-20

Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

 • Data aktu prawnego: 1990-09-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1990-12-05
 • Data uchylenia: 1998-01-01

  (uchylona z dniem 1 stycznia 1998 r., stosownie do U. (art. 241 pkt 2) - Dz. U. 1997 r. poz. 741)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 1997 r. Nr 106 poz. 675 - Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”.
 • Dz.U. 1996 r. Nr 5 poz. 33 - Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 123 poz. 601 - Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 84 poz. 384 - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 80 poz. 369 - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 51 poz. 201 - Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
 • Dz.U. 1992 r. Nr 91 poz. 455 - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 83 poz. 373 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień