Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Data aktu prawnego: 1992-06-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1993-01-01

  z tym że art. 10 wszedł w życie z dniem 15 lipca 1992 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1970 r. Nr 4 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk. (art. 9 ust. 2 pkt 3)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 3 poz. 19 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (art. 9 ust. 2 pkt 7)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 31 poz. 214 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (art. 9 ust. 2 pkt 8)
  • Dz.U. 1983 r. Nr 29 poz. 139 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. (art. 9 ust. 2 pkt 6)
  • Dz.U. 1983 r. Nr 46 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. (art. 9 ust. 2 pkt 1)
  • Dz.U. 1984 r. Nr 29 poz. 149 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej. (art. 9 ust. 2 pkt 2)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 30 poz. 179 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (art. 9 ust. 2 pkt 10)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 30 poz. 180 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa. (art. 9 ust. 2 pkt 11)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 65 poz. 385 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. (art. 9 ust. 2 pkt 12)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 78 poz. 462 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. (art. 9 ust. 2 pkt 13)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 44 poz. 194 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. (art. 9 ust. 2 pkt 9)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (art. 9 ust. 2 pkt 14)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 95 poz. 425 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (art. 9 ust. 2 pkt 17)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 101 poz. 444 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (art. 9 ust. 2 pkt 15)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 114 poz. 492 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (art. 9 ust. 2 pkt 16)
  • Dz.U. 1992 r. Nr 4 poz. 16 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 9 ust. 2 pkt 4)
  • Dz.U. 1992 r. Nr 8 poz. 31 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (art. 9 ust. 2 pkt 5)
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1916 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 811 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności
 • Dz.U. 2017 r. poz. 810 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1427 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1737 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dz.U. 2008 r. Nr 56 poz. 340 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień