Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Data aktu prawnego: 1993-12-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1994-01-04

  z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z wyjątkiem art. 22, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 1994 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2005 r. Nr 132 poz. 1110 - Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 229 poz. 2271 - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2037 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1673 - (art. 40) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 155 poz. 1287 - (art. 27) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 0od przedsiębiorców
  • Dz.U. 2002 r. Nr 127 poz. 1088 - Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 0niewypłacalności pracodawcy
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 9 poz. 85
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1793 - Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności pracodawcy, ustawy ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy ozakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych iwojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy oułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 550 - Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
  • Dz.U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 - (art. 103) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 - (art. 60) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 28 poz. 153 - Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 5 poz. 34 - Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 87 poz. 435 - Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 1 poz. 1

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień