Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

  • Dz.U. 2001 r. Nr 76 poz. 811 - (art. 73) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 73 poz. 764 - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
  • Dz.U. 2001 r. Nr 63 poz. 634 - (art. 54) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
  • Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 718 - (art. 30) Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 12 poz. 136 - Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 132 poz. 622 - (art. 11) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.