Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Data aktu prawnego: 1994-06-24
 • Data wejścia w życie aktu: 1994-08-12

  Z wyjątkiem art. 28, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy

 • Data uchylenia: 2001-01-28

  Obowiązuje w zakresie art. 33 i 39 ust. 1-5

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 1997 r. Nr 140 poz. 939 - (art. 188) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
 • Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 770 - (art. 72) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - (art. 59) Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 142 poz. 704 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 1995 r. Nr 64 poz. 330 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 5 poz. 26 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień