Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 • Data aktu prawnego: 1994-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 834 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 725
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1963 - (art. 8) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1890 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1762 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1688 - (art. 12) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1597 - (art. 9) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1506 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 967 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 553 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 682
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 36) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2206 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1846 - (art. 19) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1783 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1768 - (art. 4) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1557 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 88 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2351
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1986 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 784 - (art. 4) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 282 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17
  • Dz.U. 2021 r. poz. 234 - (art. 93) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 - (art. 6) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 75) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2127 - (art. 4) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1333
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 33) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 782 - (art. 3 i 9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 21 i art. 72) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 471 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 148 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2170 - (art. 2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2166 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1815 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1712 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1696 - (art. 44) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1524 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1309 - (art. 8) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1186
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 28) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 695 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
  • Dz.U. 2019 r. poz. 630 - (art. 41) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 51 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 12) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 28) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1496 - (art. 44) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1276 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1202
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 30) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 352 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 53) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 12 - (art. 2) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1529 - (art. 115) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1332
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 8) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1165 - (art. 4) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 961 - (art. 9) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 290
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1777 - (art. 38) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1642 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1549 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1265 - (art. 29) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1165 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
  • Dz.U. 2015 r. poz. 774 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
  • Dz.U. 2015 r. poz. 528 - Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 443 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 200 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1200 - (art. 43) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1133 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 822 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 40 - (art. 57) Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1409
  • Dz.U. 2013 r. poz. 984 - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1256 - Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 951 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 472 - USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 232 poz. 1377 - (art. 35) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Dz.U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092 - (art. 59) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 142 poz. 829 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 - (art. 59) Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2011 r. Nr 94 poz. 551 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235 - (art. 68) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dz.U. 2011 r. Nr 32 poz. 159 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623
  • Dz.U. 2010 r. Nr 121 poz. 809 - Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2010 r. Nr 119 poz. 804 - Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 106 poz. 675 - (art. 65) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 75 poz. 474 - Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt­kami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1279 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 206 - (art. 68) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 147) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 210 poz. 1321 - Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2008 r. Nr 206 poz. 1287 - Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 - (art. 140) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Dz.U. 2008 r. Nr 145 poz. 914 - Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1373 - Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2007 r. Nr 127 poz. 880 - Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
  • Dz.U. 2007 r. Nr 99 poz. 665 - Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 88 poz. 587 - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118
  • Dz.U. 2006 r. Nr 133 poz. 935 - Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 12 poz. 63 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1419 - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1364 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 113 poz. 954 - Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 888 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 - (art. 37) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 6 poz. 41 - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126
 • Dz.U. 1994 r. Nr 89 poz. 414
  Liczba aktów wykonawczych: 92
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2313 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1916 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1707 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1210 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1040 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1039 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie
 • Dz.U. 2023 r. poz. 746 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
 • Dz.U. 2023 r. poz. 297 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 • Dz.U. 2023 r. poz. 45 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2778 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1679 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1518 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1225 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 919 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 848 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 715 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1719 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1686 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1263 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1170 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 7 ust.2 pkt 1

  Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

  1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.2 pkt 2

  Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

  2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.2 pkt 2

  Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

  2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]