Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Data aktu prawnego: 1994-10-12
 • Data wejścia w życie aktu: 1994-12-06
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1980 r. Nr 4 poz. 8 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Dz.U. 1980 r. Nr 9 poz. 26 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Dz.U. 1991 r. Nr 109 poz. 470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2023 r. poz. 841 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
 • Dz.U. 2017 r. poz. 931 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
 • Dz.U. 2003 r. Nr 198 poz. 1925 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 109 poz. 960 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. wsprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego ipracowników biura tego kolegium
 • Dz.U. 2001 r. Nr 14 poz. 125 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
 • Dz.U. 1999 r. Nr 74 poz. 828 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 47 poz. 462 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień