Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 1995 r. Nr 4 poz. 17

Data ogłoszenia: 1995-01-17

Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Data aktu prawnego: 1994-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-03-01

  z tym że przepisy art. 13 ust. 3-8 wchodzą w życie z dniem 1 marca 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1947 r. Nr 66 poz. 414 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym.
  • Dz.U. 1982 r. Nr 16 poz. 124 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
  • Dz.U. 1982 r. Nr 40 poz. 267 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
  • Dz.U. 1983 r. Nr 5 poz. 32 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
  • Dz.U. 1983 r. Nr 13 poz. 68 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  • Dz.U. 1983 r. Nr 27 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
  • Dz.U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Dz.U. 1983 r. Nr 31 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
  • Dz.U. 1983 r. Nr 31 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
  • Dz.U. 1984 r. Nr 29 poz. 149 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 25 poz. 137 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 29 poz. 156 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 46 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 30 poz. 179 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 30 poz. 180 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 78 poz. 462 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 17 poz. 75 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 104 poz. 450 Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1992 r. Nr 5 poz. 18 Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
  • Dz.U. 1993 r. Nr 71 poz. 342 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 10 poz. 36 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 53 poz. 214 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień