Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Data aktu prawnego: 1995-06-30
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-09-07
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2009 r. Nr 102 poz. 850 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
 • M.P. 2009 r. Nr 63 poz. 850 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego „Znaki Czasu” z siedzibą w Warszawie
 • Dz.U. 2008 r. Nr 23 poz. 136 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
 • M.P. 2008 r. Nr 13 poz. 136 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei”
 • Dz.U. 2003 r. Nr 62 poz. 563 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. wsprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy ookreślonych parametrach
 • M.P. 2003 r. Nr 38 poz. 563 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej
 • Dz.U. 2000 r. Nr 31 poz. 391 -  Rozporządzenie Ministrów: Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień