Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

 • Data aktu prawnego: 1995-10-13
 • Data wejścia w życie aktu: 1996-02-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 30
 • Dz.U. 2010 r. Nr 3 poz. 19 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania Polowania
 • Dz.U. 2023 r. poz. 99 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • Dz.U. 2021 r. poz. 139 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców
 • Dz.U. 2020 r. poz. 160 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik
 • Dz.U. 2005 r. Nr 27 poz. 230 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. wsprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
 • Dz.U. 2005 r. Nr 27 poz. 231 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. wsprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny iich części
 • Dz.U. 2010 r. Nr 45 poz. 272 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 32 poz. 282 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej wzwiązku zwykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 32 poz. 283 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 45 poz. 433 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 48 poz. 459 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • Dz.U. 1997 r. Nr 73 poz. 460 -  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 536 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 61 poz. 548 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
 • Dz.U. 2005 r. Nr 69 poz. 621 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 776 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 96 poz. 820 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich
 • Dz.U. 2010 r. Nr 135 poz. 909 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców
 • Dz.U. 2005 r. Nr 115 poz. 966 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 116 poz. 981 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień