Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2014 r. poz. 40 - (art. 53) Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1419 - (art. 44) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 110 poz. 1039 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy opodatku rolnym oraz ustawy opodatkach iopłatach lokalnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1683 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - (art. 38) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - (art. 14) Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2000 r. Nr 50 poz. 581 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych
 • Dz.U. 1999 r. Nr 86 poz. 965 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - (art. 37) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 44) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień