Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne

 • Data aktu prawnego: 1997-04-11
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-08-03
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1990 r. Nr 30 poz. 180 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa. (art. 35)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 67 poz. 398 Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 36)
  • Dz.U. 1993 r. Nr 45 poz. 205 Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 38)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 54 poz. 224 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 37)
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 491 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 39)
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1218 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 168) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2004 r. Nr 25 poz. 219 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 99 poz. 921 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02
  • Dz.U. 2003 r. Nr 44 poz. 390 - Dz.U. 2003 r. Nr 44 poz. 390
  • Dz.U. 2002 r. Nr 175 poz. 1434 - Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących 0funkcje publiczne
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 84 poz. 765 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 11/02
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 184) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 14 poz. 128 - Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. ozmianie ustawy oujawnieniu pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi wlatach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 50 poz. 600 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000
  • Dz.U. 2000 r. Nr 43 poz. 488 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 63 poz. 701 - Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 62 poz. 681 - Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 57 poz. 618 - Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1999 r. Nr 42 poz. 428
  • Dz.U. 1998 r. Nr 131 poz. 860 - Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 70 poz. 443

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień