Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

 • Data aktu prawnego: 1997-06-27
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-09-19

  z wyjątkiem przepisu art. 58, który wszedł w życie z dniem 20 grudnia 1997 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1972 r. Nr 23 poz. 166 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych. (art. 50)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 31 poz. 214 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (art. 51)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 109 poz. 470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. (art. 55)
  • Dz.U. 1993 r. Nr 45 poz. 205 Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 57)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 7 poz. 25 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (art. 53)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 13 poz. 48 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. (art. 52)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 19 poz. 70 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (art. 54)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 54 poz. 224 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 56)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 122 poz. 593 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. (art. 58)
  • Dz.U. 1996 r. Nr 73 poz. 350 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. (art. 59)
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2076 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2055 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1120 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1119 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną
 • M.P. 2022 r. poz. 619 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2021 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 584 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2049 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii
 • M.P. 2021 r. poz. 567 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 537 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 439 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym
 • M.P. 2020 r. poz. 621 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 604 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 587 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2018 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 451 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 616 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 552 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 388 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 387 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 903 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 900 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 34 ust.3 pkt 5

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia:

  5) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do informacji

  – mając na względzie w szczególności przejrzystość i czytelność danych oraz zapewnienie możliwości rzetelnej

  weryfikacji danych dotyczących przeznaczenia pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]