Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 770

Data ogłoszenia: 1997-10-07

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Hasła:

  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2421 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt P 13/18
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1924 - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1622 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Dz.U. 2010 r. Nr 106 poz. 671 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy -- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 217 poz. 2125 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 1 poz. 2 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę oKrajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 114 poz. 1194 - Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
Liczba aktów wykonawczych: 1
  • Dz.U. 2000 r. Nr 117 poz. 1239 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń
  • Brak niezrealizowanych upoważnień