Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 789
 • M.P. 2022 r. poz. 296 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 279 -  Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 277 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
 • M.P. 2022 r. poz. 271 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
 • M.P. 2022 r. poz. 268 -  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy
 • M.P. 2022 r. poz. 267 -  Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania programu przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób poszkodowanych i rannych napływających z terytorium Ukrainy
 • M.P. 2022 r. poz. 252 -  Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 222 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej
 • M.P. 2022 r. poz. 124 -  Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Polityki Polarnej Państwa
 • M.P. 2022 r. poz. 119 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 114 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 87 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 32 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 19 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 18 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki
 • M.P. 2022 r. poz. 14 -  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych
 • M.P. 2022 r. poz. 10 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
 • M.P. 2022 r. poz. 6 -  Zarządzenie nr 351 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2341 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Rady Legislacyjnej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2190 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]