Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 790
 • M.P. 2024 r. poz. 329 -  Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
 • M.P. 2024 r. poz. 319 -  Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Zespołu „e-Legislacja”
 • M.P. 2024 r. poz. 290 -  Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 281 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 280 -  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 260 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu
 • M.P. 2024 r. poz. 246 -  Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
 • M.P. 2024 r. poz. 229 -  Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zniesienia roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
 • M.P. 2024 r. poz. 226 -  Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
 • M.P. 2024 r. poz. 225 -  Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przemysłu
 • M.P. 2024 r. poz. 224 -  Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi
 • Dz.U. 2024 r. poz. 215 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2024 r. poz. 210 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 202 -  Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Koncepcji oraz Przygotowania Procesu Likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • M.P. 2024 r. poz. 191 -  Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych
 • M.P. 2024 r. poz. 187 -  Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zniesienia Komitetu Społecznego Rady Ministrów
 • M.P. 2024 r. poz. 180 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 169 -  Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
 • M.P. 2024 r. poz. 142 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • M.P. 2024 r. poz. 140 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]