Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 780
 • M.P. 2023 r. poz. 1071 -  Zarządzenie nr 425 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Negatywnym Zjawiskom Demograficznym
 • M.P. 2023 r. poz. 1062 -  Zarządzenie nr 409 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do realizacji zadań utworzonego Ministerstwa Cyfryzacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1055 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1041 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1036 -  Zarządzenie nr 392 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1019 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
 • Dz.U. 2023 r. poz. 911 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej
 • M.P. 2023 r. poz. 849 -  Zarządzenie nr 313 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • M.P. 2023 r. poz. 806 -  Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
 • M.P. 2023 r. poz. 804 -  Zarządzenie nr 300 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu Centralny Port Komunikacyjny
 • Dz.U. 2023 r. poz. 792 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 781 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 716 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • M.P. 2023 r. poz. 698 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 696 -  Zarządzenie nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na Rzece Odrze
 • M.P. 2023 r. poz. 692 -  Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
 • M.P. 2023 r. poz. 650 -  Zarządzenie nr 243 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji
 • M.P. 2023 r. poz. 612 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 590 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 585 -  Zarządzenie nr 199 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]