Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 780
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1714 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1563 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1503 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1486 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1446 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1414 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1299 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa
 • M.P. 2022 r. poz. 1283 -  Zarządzenie nr 420 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
 • M.P. 2022 r. poz. 1216 -  Zarządzenie nr 408 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
 • M.P. 2022 r. poz. 1173 -  Zarządzenie nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1163 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej
 • M.P. 2022 r. poz. 1122 -  Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową
 • M.P. 2022 r. poz. 1086 -  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
 • M.P. 2022 r. poz. 1042 -  Zarządzenie nr 345 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Materiałów Niebezpiecznych Zalegających na Obszarach Morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2022 r. poz. 1041 -  Zarządzenie nr 346 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
 • M.P. 2022 r. poz. 1031 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1026 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • M.P. 2022 r. poz. 1010 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 1007 -  Zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
 • M.P. 2022 r. poz. 982 -  Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]