Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 790
 • Dz.U. 2018 r. poz. 104 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska
 • M.P. 2019 r. poz. 106 -  Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 108 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2022 r. poz. 114 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 116 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Dz.U. 2020 r. poz. 116 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii
 • Dz.U. 2016 r. poz. 117 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
 • M.P. 2021 r. poz. 117 -  Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
 • M.P. 2019 r. poz. 118 -  Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • M.P. 2022 r. poz. 119 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 124 -  Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Polityki Polarnej Państwa
 • M.P. 2018 r. poz. 129 -  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa
 • M.P. 2019 r. poz. 129 -  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
 • Dz.U. 2018 r. poz. 131 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym
 • M.P. 2024 r. poz. 140 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 142 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego
 • M.P. 2024 r. poz. 142 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • M.P. 2018 r. poz. 143 -  Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • M.P. 2023 r. poz. 147 -  Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
 • M.P. 2020 r. poz. 148 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]