Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 790
 • M.P. 2021 r. poz. 203 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2014 r. poz. 204 -  Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • M.P. 2018 r. poz. 205 -  Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • M.P. 2006 r. Nr 19 poz. 206 -  Zarządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”
 • M.P. 2018 r. poz. 207 -  Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju
 • M.P. 2020 r. poz. 208 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 209 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2020 r. poz. 209 -  Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2019 r. poz. 210 -  Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej
 • M.P. 2020 r. poz. 210 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 210 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 212 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 215 -  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 215 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2021 r. poz. 219 -  Zarządzenie nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
 • M.P. 2021 r. poz. 220 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
 • M.P. 2019 r. poz. 222 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 222 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej
 • M.P. 2021 r. poz. 224 -  Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • M.P. 2024 r. poz. 224 -  Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]