Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 790
 • M.P. 2022 r. poz. 252 -  Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
 • M.P. 2018 r. poz. 253 -  Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
 • M.P. 2020 r. poz. 258 -  Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu
 • Dz.U. 2024 r. poz. 260 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu
 • M.P. 2015 r. poz. 261 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 261 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
 • M.P. 2019 r. poz. 262 -  Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • M.P. 2019 r. poz. 263 -  Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska
 • M.P. 2018 r. poz. 264 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 265 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 267 -  Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania programu przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób poszkodowanych i rannych napływających z terytorium Ukrainy
 • M.P. 2022 r. poz. 268 -  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy
 • M.P. 2022 r. poz. 271 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
 • Dz.U. 2022 r. poz. 277 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
 • M.P. 2022 r. poz. 279 -  Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 280 -  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 281 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • M.P. 2024 r. poz. 281 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2017 r. poz. 282 -  Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
 • M.P. 2018 r. poz. 282 -  Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]