Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 790
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2780 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2728 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka – Koordynatora Służb Specjalnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2727 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2726 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2725 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2724 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2723 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2722 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2721 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2720 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2719 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Równości
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2718 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2717 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2716 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2715 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2714 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Macieja Berka
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2713 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2712 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2711 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2710 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]