Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

 • Dz.U. 2011 r. Nr 171 poz. 1016 - Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2011 r. Nr 131 poz. 764 - Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2008 r. Nr 141 poz. 888 - (art.9) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2006 r. Nr 144 poz. 1043 - (art. 87) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 870 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 - (art. 142) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Dz.U. 2003 r. Nr 128 poz. 1176 - (art. 133) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 86 poz. 789 - (art. 67) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Dz.U. 2002 r. Nr 130 poz. 1112 - (art. 220) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
 • Dz.U. 2001 r. Nr 67 poz. 679 - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Dz.U. 2001 r. Nr 49 poz. 509 - (art. 72) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
 • Dz.U. 2000 r. Nr 86 poz. 958 - Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw