Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Data aktu prawnego: 1992-02-15
 • Data wejścia w życie aktu: 1992-03-10

  z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem art. 30 i 33, które weszły w życie z dniem 10 marca 1992 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 854 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2024 r. poz. 232 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 2805
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 31) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1787 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 3 i art. 41 pkt 2) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1705 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1414 - (art. 1 pkt 2) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1130 - (art. 20) Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 5, art. 13 pkt 2 i art. 14 pkt 1) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 - (art. 18 pkt 2) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 412 - (art. 120) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
  • Dz.U. 2023 r. poz. 326 - (art. 133) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 185 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2745 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2640 - (art. 3) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2587
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 - (art. 1, art. 14 pkt 1) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2014 - (art. 24) Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 - (art. 41) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1812 - (art. 67) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1561 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 97) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 830 - (art. 4) Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 710) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 76) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 - (art. 2, art. 8, art. 9 pkt 2) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 - (art. 4) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2106 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1927 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1800
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1666 - (art. 57) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1598 - (art. 2) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1243 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1163 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 255 - (art. 52) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 72) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2123 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2122 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1565 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1492 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1406
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1262 - (art. 41) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1106 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 32) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1065 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 6) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 15 pkt 5, art. 16 pkt 4) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 183 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2473 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 - (art. 109) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 15) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1978 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1751 - (art. 6 pkt 2) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 6) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1572 - (art. 22) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1571 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 10) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1358 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1309 - (art. 6) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1018 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 865
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 73) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2019 r. poz. 504 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 37 - (art. 37) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2500 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2429 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 10) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 8) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 115) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2212 - (art. 29) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 2 i art. 17 pkt 2) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 - (art. 22) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2159 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2073 - (art. 23) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 6) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 24) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 69) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1291 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1162 - (art. 37) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1036
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 3) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 27) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 9) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 52) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2369 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2201 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2175 - (art. 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2343
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2056 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 - (art. 487) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1448 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 219) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 648 - (art. 93) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 9) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 16) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 21) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1933 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1926 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1888
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1550 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1454 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1206 - (art. 17) Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 996 - (art. 345) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 780 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 6) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 68 - (art. 12) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1932 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 444) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1767 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1688 - (art. 101) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1595 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1348 - (art. 45) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1296 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1259 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1197 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1166 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 409) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 933 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 73 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1563 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1457 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1328 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1215 - (art. 20) Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 74) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1138 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 915 - (art. 12) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 851
  • Dz.U. 2014 r. poz. 598 - Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 312 - Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 40 - (art. 56) Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1387 - Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1287 - Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1027 - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1012 - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 888 - (art. 65) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Dz.U. 2013 r. poz. 613 - Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1540 - Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1448 - (art.3) Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1342 - Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1010 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu błędu
  • Dz.U. 2012 r. poz. 769 - (art. 17) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2012 r. poz. 596 - Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 362 - (art. 19) Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1391 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1389 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1202 - (art.3) Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 178 poz. 1059 - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 134 poz. 781 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 102 poz. 585 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2011 r. Nr 74 poz. 397
  • Dz.U. 2011 r. Nr 28 poz. 143 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 229 poz. 1496 - (art. 47) Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 226 poz. 1478 - Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2010 r. Nr 219 poz. 1442 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2010 r. Nr 149 poz. 996 - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 127 poz. 857 - (art. 59) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 620 - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
  • Dz.U. 2010 r. Nr 75 poz. 473 - Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz­nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 57 poz. 352 - Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 215 poz. 1664 - Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 165 poz. 1316 - Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 127 poz. 1052 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
  • Dz.U. 2009 r. Nr 125 poz. 1035 - Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2009 r. Nr 79 poz. 666 - (art. 106) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 587 - Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 65 poz. 545 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 42 poz. 341 - Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 19 poz. 100 - (art. 23) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 3 poz. 11 - (art. 141) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2008 r. Nr 209 poz. 1316 - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 141 poz. 888 - (art.4) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1238 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 165 poz. 1169 - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 251 poz. 1847 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 217 poz. 1589 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 183 poz. 1353 - (art. 16) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 24) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 136 poz. 970 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05
  • Dz.U. 2006 r. Nr 107 poz. 723 - Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 94 poz. 651 - (art. 22) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 - (art. 189) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 180 poz. 1495 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 179 poz. 1484 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1420 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1419 - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 155 poz. 1298 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1199 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 78 poz. 684 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 57 poz. 491 - (art. 19) Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 25 poz. 202 - (art. 56) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2004 r. Nr 254 poz. 2533 - Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 207) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 171 poz. 1800 - (art. 215) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 303) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1291 - (art. 49) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1262 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 894 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 - (art. 140) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2004 r. Nr 6 poz. 39 - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. ozaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 223 poz. 2218 - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 202 poz. 1957 - Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 874 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego iowolontariacie
  • Dz.U. 2003 r. Nr 45 poz. 391 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  • Dz.U. 2003 r. Nr 7 poz. 79 - Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 230 poz. 1922 - (art. 13) Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. odopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych ostałej stopie procentowej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1684 - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1672 - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
  • Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1384 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 0podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1179 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 93 poz. 820 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 172) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1363 - Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1190 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze
  • Dz.U. 2001 r. Nr 106 poz. 1150 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1324 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1315 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 117 poz. 1228 - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 86 poz. 958 - Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 60 poz. 703 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 60 poz. 700 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2000 r. Nr 54 poz. 654
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1993 r. Nr 106 poz. 482
 • Dz.U. 1992 r. Nr 21 poz. 86
  Liczba aktów wykonawczych: 54
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2807 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1783 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • M.P. 2023 r. poz. 1478 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • M.P. 2023 r. poz. 1359 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1129 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1017 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2852 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2275 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1934 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1508 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • M.P. 2022 r. poz. 1260 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 986 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 806 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2507 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2485 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1444 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1338 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1195 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • M.P. 2021 r. poz. 1192 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 912 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 9 ust.5 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na pod-stawie ust. 1c i 1e, oraz sposób ich wykazywania w tych księgach

  – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podat-ników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażo-nych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 9 ust.5 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

  2) podatników innych niż określeni w ust. 1d zwolnionych z obowiązku prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania na podstawie ust. 1c, oraz spółki niebędące osobami prawnymi zwolnione z takich obowiązków

  – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 15 ust.5

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art.16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art 16g ust.13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa wart. 16j ust. 1pkt 1 lit.a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego  w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego przekroczy 10%.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 16j ust.12

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

   

  [Szczegóły]
 • art. 16j ust.12

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

   

  [Szczegóły]