Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 • Data aktu prawnego: 1985-03-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 88
 • Dz.U. 2004 r. Nr 214 poz. 2177 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. wsprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 140 poz. 1481 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 128 poz. 1334 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 165 poz. 1594 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. wsprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 165 poz. 1593 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. wsprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 215 poz. 1819 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. wsprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 32 poz. 363 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa
 • Dz.U. 1996 r. Nr 2 poz. 10 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 16zi

  Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24ma ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

   

   

   

   

  [Szczegóły]