Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 17
 • M.P. 2023 r. poz. 1114 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 1267 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 1077 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 1081 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 1175 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1261 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • M.P. 2017 r. poz. 1065 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 886 -  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 17 -  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
 • M.P. 2011 r. Nr 33 poz. 392 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
 • M.P. 2011 r. Nr 3 poz. 38 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które współtworzyły międzynarodowe zrzeszenia społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • M.P. 2006 r. Nr 80 poz. 813 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 • M.P. 2005 r. Nr 47 poz. 642 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
 • M.P. 2004 r. Nr 30 poz. 541 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 2 lipca 2004 r. wsprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły zmiędzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
 • M.P. 2003 r. Nr 36 poz. 511 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
 • M.P. 2002 r. Nr 32 poz. 503 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 8 lipca 2002 r. wsprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych iregionalnych przed wejściem wżycie ustawy zdnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych iregionalnych
 • M.P. 2002 r. Nr 32 poz. 502 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 8 lipca 2002 r. wsprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły zmiędzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień