Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

 • Data aktu prawnego: 2000-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-01-01

  z wyjątkiem art. 43, który wszedł w życie z dniem 20 grudnia 2000 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1997 r. Nr 25 poz. 128 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (art. 39)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 114 poz. 739 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. (art. 40)
  Liczba aktów wykonawczych: 21
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2336 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2310 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla repatriacji”
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1352 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1204 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1203 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1200 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1199 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1100 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1085 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1009 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”
 • Dz.U. 2017 r. poz. 994 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 956 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 943 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 942 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 941 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 940 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
 • Dz.U. 2012 r. poz. 46 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku
 • Dz.U. 2003 r. Nr 229 poz. 2279 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. wsprawie szczegółowego trybu postępowania wsprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych zudzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków oudzielenie dotacji powiatowi i gminie
 • Dz.U. 2002 r. Nr 67 poz. 613 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2001 r. Nr 73 poz. 778 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 28 czerwca 2001 r. wsprawie określenia wzorów ewidencji irejestrów prowadzonych wpostępowaniu wsprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych wtych ewidencjach irejestrach
 • Brak niezrealizowanych upoważnień