Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Data aktu prawnego: 2000-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-01-01

  z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które weszły w życie z dniem 28 grudnia 2000 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 62
 • Dz.U. 2004 r. Nr 195 poz. 2010 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Dz.U. 2001 r. Nr 18 poz. 216 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 10b

  Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem, o którym mowa w ustawie

  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie

  finansowej 2021–2027, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10c

  Właściwy minister pełniący funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, o której mowa

  w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w porozumieniu z ministrem właści-

  wym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tej inwestycji

   

   

   

  [Szczegóły]