Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

 • Data aktu prawnego: 2000-06-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-08-22
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 22
 • M.P. 2022 r. poz. 978 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2022 r. zmieniające obwieszczenie o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • M.P. 2022 r. poz. 830 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 248 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 115 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2053 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1805 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1659 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1482 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin
 • Dz.U. 2008 r. Nr 91 poz. 564 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 89 poz. 540 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 240 poz. 2411 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 140 poz. 1484 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 141 poz. 1361 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. wsprawie składania irozpatrywania wniosków oudzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych iproduktów ochrony roślin
 • Dz.U. 2002 r. Nr 123 poz. 1056 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. wsprawie wynalazków iwzorów użytkowych dotyczących obron0ności lub bezpieczeństwa Państwa
 • Dz.U. 2002 r. Nr 115 poz. 998 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. wsprawie dokonywania irozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 810 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. wsprawie aplikacji eksperckiej iasesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 63 poz. 570 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. wsprawie dokonywania irozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 40 poz. 358 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 8 poz. 59 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1413 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień