Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2001 r. Nr 70 poz. 726

Data ogłoszenia: 2001-07-07

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja

  • Data aktu prawnego: 2001-06-07
  • Data wejścia w życie aktu: 2001-08-07
  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  • Dz.U. 2021 r. poz. 2448 - (art. 17) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
    Liczba aktów wykonawczych: 2
  • Dz.U. 2022 r. poz. 302 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nadawania Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja
  • Dz.U. 2001 r. Nr 90 poz. 1012 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów
  • Brak niezrealizowanych upoważnień