Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Data aktu prawnego: 2001-05-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-08-09

  z wyjątkiem art. 11, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 161
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 8) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1221
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 30) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1453
  • Dz.U. 2019 r. poz. 14 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 56) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 37
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2018 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 36) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 1716
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1322 - (art. 115) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1117 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 496 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 81 poz. 439 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - (art. 48) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2009 r. Nr 67 poz. 570
  • Dz.U. 2008 r. Nr 144 poz. 901 - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 107 poz. 1136 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. ozmianie ustawy oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006
  • Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 180 poz. 1759 - Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 205 poz. 1731 - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. ozmianie ustawy oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1802 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustaw: oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, opartiach politycznych, odostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania wwarunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach izadaniach gmin górniczych, ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006, ozmianie ustawy ozamówieniach publicznych oraz outracie mocy ustawy okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe
  • Dz.U. 2001 r. Nr 85 poz. 925 - Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2001 r. Nr 76 poz. 804
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2016 r. poz. 261 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1428 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 146 poz. 871 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień