Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2001 r. Nr 88 poz. 961

Data ogłoszenia: 2001-08-27

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2001-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-09-27

  z wyjątkiem:
  1) art. 7 pkt 25, art. 69c, art. 151 i art. 151a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
  2)  art. 8 pkt 2 i 22, art. 15 pkt 11, art. 16 ust. 9a i 10, art. 20 ust. 7, art. 24 ust. 11, art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 57, art. 165 ust. 1 pkt 5 i art. 170 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 oraz art. 7 pkt 2 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
  3) art. 8 pkt 3a w brzmieniu ustalonym przez art. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 marca 2001 r.,
  4) art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 w zakresie dotyczącym wysokości składki, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.,
  5) art. 26 ust. 4-4c oraz 5a i 5b w brzmieniu ustalonym przez art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002  r.

 • Data uchylenia: 2004-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień