Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach

  • Dz.U. 2011 r. Nr 122 poz. 696 - (art. 59) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 654 - (art. 162) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 5 poz. 13 - (art. 72) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  • Dz.U. 2010 r. Nr 197 poz. 1309 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 107 poz. 679 - (art. 117) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 218) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 - (art. 29) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną