Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

 • Data aktu prawnego: 2001-07-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 14 ust. 7, który wszedł w życie z dniem 1 października 2002 r.;
  2) art. 14 ust. 1–3 i 5 oraz art. 38, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2023 r. poz. 562 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
 • Dz.U. 2023 r. poz. 546 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 514 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską
 • Dz.U. 2023 r. poz. 421 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1547 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
 • Dz.U. 2014 r. poz. 989 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 116 poz. 1100 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 239 poz. 2037 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 13 ust.3

  Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Kuratorów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego, uwzględniając wszystkie rodzaje spraw, w których kurator zawodowy może wykonywać czynności, czasochłonność i stopień skomplikowania poszczególnych czynności, oraz mając na względzie konieczność zapewnienia szybkiego i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.7

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów

  zawodowych i aplikantów kuratorskich, stawki dodatku funkcyjnego i patronackiego oraz szczegółowe warunki

  przyznawania dodatku patronackiego i dodatku specjalnego, uwzględniając rangę zawodu kuratora.

   

   

   

   

  [Szczegóły]