Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • Data aktu prawnego: 1994-10-27
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-01-02
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 321
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1688 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1193 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 760 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 2 i art. 16 pkt 2) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2483
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1768 - (art. 5) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1726 - (art. 4) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 98) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 659
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 5) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1595 - (art. 3) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1005 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 802 - (art. 3 i art. 12 pkt 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 2268
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1747 - (art. 1 i art. 13 pkt 3) Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1087 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 278 - (art. 47) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 72
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 17) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1123 - (art. 31) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 30) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 10) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2014
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 7) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1496 - (art. 45) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 268) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 12 - (art. 3) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1057
  • Dz.U. 2017 r. poz. 791 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 12) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 24) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1920 - (art. 58) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 9) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1020 - (art.6) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 770 - Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 8) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 901 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 641
  • Dz.U. 2015 r. poz. 238 - (art. 99) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1559 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1310 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 805 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1646 - (art. 3) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1543 - (art. 2) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 843 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 433 - (art. 2) Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 951 - (art. 8) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 931
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2571
  • Dz.U. 2004 r. Nr 213 poz. 2156 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 305) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2003 r. Nr 217 poz. 2124 - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. ozmianie ustawy oautostradach płatnych oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 - (art. 130) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Dz.U. 2003 r. Nr 139 poz. 1325 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 - (art. 37) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1192
  • Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy oodpadach oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 109 poz. 1157 - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Dz.U. 2000 r. Nr 86 poz. 958 - Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 550 - Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 885 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 156 poz. 775 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 127 poz. 627
  Liczba aktów wykonawczych: 29
 • M.P. 2023 r. poz. 1464 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 854 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wzoru wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej za naruszenie obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 849 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 247 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej
 • M.P. 2022 r. poz. 1274 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2023
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2187 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1497 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1490 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1246 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1205 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1156 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1136 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1075 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1121 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa
 • M.P. 2019 r. poz. 1073 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2063 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa
 • M.P. 2018 r. poz. 1194 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1671 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej
 • M.P. 2017 r. poz. 1044 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1063 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 37e ust.2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za przejazd autostradą, o których mowa w art. 37a ust. 1a pkt 2,  z uwzględnieniem ust. 1, mając na uwadze potrzeby utrzymania i ochrony dróg istotnych dla rozwoju sieci drogowej.

   

   

   

  [Szczegóły]