Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

 • Data aktu prawnego: 2001-08-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-11-23
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1669
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 30) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 19) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 188 poz. 1571 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. ozmianie ustawy oorganizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
 • Dz.U. 2001 r. Nr 122 poz. 1320
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1647 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1871 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 951 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 303 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
 • Brak niezrealizowanych upoważnień